Privacyscan

Privacy Quick Scan

Graalhuis Legal kan samen met u een Privacy Quick-Scan uitvoeren. De kosten hiervan zijn zeer beperkt, namelijk € 750,00 exclusief BTW. Dit is een onderzoek gericht op het inzichtelijk maken op welke punten u al voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy en op welke punten u nog verbeteringen moet doorvoeren. Dan kunt u besluiten of u deze stappen zelf wilt zetten of dat wij u hierbij kunnen helpen.

Er worden interviews gehouden met sleutelfunctionarissen waarna de bevindingen aan u worden gerapporteerd. Op basis van deze rapportage van bevindingen is voor u inzichtelijk welke stappen uw organisatie nog moet zetten om compliant te zijn met de geldende en aangekondigde wetgeving. Hiermee voorkomt u mogelijk grote (reputatie)schade en hoge boetes van de toezichthouder.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een Privacy Quick-Scan, dan kunt u contact opnemen met Graalhuis Legal. Wij kunnen dan bespreken hoe de Privacy Quick-Scan op de meest effectieve manier binnen uw organisatie ingezet kan worden.

CONTACT