Huurrecht

Een goed advies begint bij de huurovereenkomst. Afspraken moet immers helder en compleet zijn. Daarnaast speelt de wet een (zeer) grote rol voornamelijk in dit rechtsgebied en stelt allerlei voorwaarden bij ondermeer (dreigende) beëindiging van de huur, huurprijsbepaling en verplichtingen van huurder en verhuurder jegens elkaar. Deze regels zijn complex en vaak dwingend, hetgeen betekent dat daarvan niet kan worden afgeweken.

Zo biedt de wet huurders van “middenstand”panden- en woonruimten vergaande huurbescherming als een verhuurder van de huur af wil. Andersoortige bedrijfsruimten zijn weer aan andere regels gebonden, waarbij de ontruimingsbescherming en opzegtermijn een rol spelen.

Kortom een scala aan onderwerpen waar u als (ver)huurder/ondernemer tegenaan kunt lopen en waarvan de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Wat u daarbij nodig heeft is gedegen juridische begeleiding door Graalhuis Legal.

U kunt contact met ons opnemen voor kwesties omtrent ondermeer:
  • het innen van achterstallige huurtermijnen;
  • het opstellen en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte;
  • advisering en procederen inzake kwesties terzake huurprijsvaststelling en     onderhoudsgebreken;
  • het begeleiden van opzegging, ontruiming en het voeren van ontbindingsprocedures voor verhuurders;
  • het voeren van verweer in ontruimings- en ontbindingsprocedures voor huurders.