Arbeids- en ontslagrecht

Arbeidsrecht

Iedereen die in dienst is bij een werkgever, of zelf werkgever is, heeft met het omvangrijke rechtsgebied Arbeidsrecht te maken. Graalhuis Legal treedt op voor werkgevers en werknemers.

Dit rechtsgebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig zodat het van belang is dat uw belangenbehartiger een specialist is die deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt.

Graalhuis Legal beschikt over ruime ervaring op vrijwel elk deelgebied dat onderdeel uitmaakt van het Arbeidsrecht en wij kunnen u bij elk aspect van dit werkterrein uitstekend begeleiden.

De diensten van Graalhuis Legal zijn er in de eerste plaats op gericht geschillen te voorkomen. Deugdelijk opgestelde arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenregelingen of beëindigingsovereenkomsten voorkomen problemen vaak.

In het arbeidsrecht kan het soms echter ook noodzakelijk zijn om op het scherpst van de snede te onderhandelen of te procederen om een optimaal resultaat te bereiken. Graalhuis Legal gaat dit niet uit de weg, waarbij altijd goed in het oog gehouden dient te worden dat het verwachte resultaat van juridische acties en anderzijds de kosten daarvan in een juiste verhouding blijven.

De belangrijkste werkzaamheden:
  • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • het opstellen en beoordelen van managementovereenkomsten;
  • het opstellen en beoordelen van arbeidsreglementen;
  • het opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaardenregelingen;
  • het oplossen van arbeidsconflicten;
  • het voeren van ontslag- en ontbindingsprocedures; 
  • het tot stand brengen van (collectieve) afvloeiingsregelingen en sociale plannen;
  • het tot stand brengen van collectieve arbeidsovereenkomsten.