Contractenrecht

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met overeenkomsten/contracten. Zo dient u overeenkomsten te ondertekenen bij de koop van een huis, een auto of andere zaken, het inhuren van personeel of diensten.

Graalhuis Legal kan u helpen toekomstige onzekerheid, onduidelijkheid en problemen te voorkomen door alle afspraken die u heeft gemaakt met de wederpartij eenduidig op papier te zetten.

Indien zich ten aanzien van de nakoming en/of uitleg van een overeenkomst al problemen hebben voorgedaan met uw contractspartner, dan staat Graalhuis Legal u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen, maar mocht dat nodig zijn in een procedure, zal Graalhuis u hierbij ook behulpzaam kunnen zijn. Een goed contract reduceert dat risico echter aanzienlijk.

U kunt bij Graalhuis Legal voor uiteenlopende overeenkomsten terecht, zoals onder meer in het kader van;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Aandeelhoudersovereenkomst;
 • Aanneming van werk;
 • Koop;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Licentieovereenkomst;
 • Agentuurovereenkomst;
 • Sponsoringovereenkomst;
 • Detacheringsovereenkomst;
 • Bruikleenovereenkomst;
 • Overeenkomst van lening;
 • vaststellingsovereenkomst.