Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een uitgebreid rechtsgebied met veel raakvlakken met andere meer specifieke rechtsgebieden. Iedereen kan door allerlei oorzaken, of dat nu een onrechtmatige daad of een tekortkoming door een contractpartij is, schade leiden. Teneinde deze schade te kunnen verhalen dient u de andere partij aansprakelijk te stellen. Vaak ontstaat dan een juridisch steekspel omtrent de oorzaak, de toerekenbaarheid en omvang van de schade, waarbij deskundige hulp van belang is.

Graalhuis Legal treedt op voor zowel diegenen die met een schadeclaim worden geconfronteerd als zij die schade ten gevolge van het handelen van een ander hebben geleden of zullen leiden en deze schade op die partij wensen te verhalen.