Incasso van geldvorderingen

Het komt, zeker gezien de huidige economische situatie, helaas regelmatig voor dat u ondanks uw inspanningen niet op tijd, slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal geen betaling ontvangt van een klant of andere schuldenaar.

U kunt dan kiezen het erbij te laten zitten, omdat u denkt dat het voorleggen van uw vordering aan de rechter u meer gaat kosten dan het zal opleveren. Juist omdat een procedure voor u geen nadelige financiële consequenties heeft bij Graalhuis Legal, verzoeken onze klanten ons met grote regelmaat voor hen bedragen te incasseren.

Alvorens over te gaan tot dagvaarden zenden wij in de meeste gevallen eerst nog een laatste brief naar de schuldeiser, waarbij deze voor de laatste maal wordt gesommeerd het openstaande bedrag, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten binnen enkele dagen te voldoen. Dit levert in de meeste gevallen resultaat op, zoals bijvoorbeeld een betaling of een betalingsregeling.

Voor de gevallen waarbij dit niet het gewenste resultaat oplevert, gaan we, uiteraard na overleg, over tot dagvaarden van de schuldeiser over. In de dagvaarding eisen we betaling van de vordering, vermeerderd met rente en de gemaakte kosten.