Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

In dit rechtsgebied staat de verzekeringsovereenkomst, de dekkingsvoorwaarden centraal. Hoewel dit eenvoudig lijkt, ontstaan er veel geschillen tussen verzekeraar en verzekerden ten aanzien van de vraag of een schade wel of niet verzekerd is. De afhandeling van een (verzekerings)schade kan dan ook een langdurig en frustrerend traject zijn waarbij specialistische kennis essentieel is. 

Graalhuis Legal begeleidt ondernemers en particulieren bij de behandeling en afwikkeling van schades of conflicten met verzekeraars, zodat de klanten van Graalhuis Legal alles ontvangen waar zij op grond van de verzekeringsdekking recht op hebben.

Graalhuis Legal heeft ruime praktijkervaring met onder meer:

• haalbaarheidsbeoordelingen;
• het vestigen van aansprakelijkheid; 
• het afwikkelen van schadeclaims in schaderegelingstrajecten;