Letselschade

Letselschade

De gevolgen van een ongeval of medische fout kan een enorme impact hebben op uw leven.
Bij letselschade kunt u denken aan tijdelijk of blijvend lichamelijk en/of psychisch letsel dat u heeft opgelopen ten gevolge van:

• een verkeersongeval;
• een schadelijk product;
• een arbeidsongeval
• een misdrijf
• beroepsziekte; of
• een ongeval in een sport en spelsituatie.

U zult daarbij niet alleen de gevolgen in fysiek en psychisch opzicht ondervinden, maar zal dit tevens vaak grote consequenties van financiële aard hebben.

Om te komen tot een redelijke schadevergoeding is vaak moeizaam en een ingewikkelde route waarbij bijstand van een deskundige onmisbaar is. Wij behandelen alle schadeclaims die voortvloeien uit een ongeval, (medische) fouten, zodat het ertoe kan leiden dat u de juiste begeleiding en schadevergoeding ontvangt. Tevens kan Graalhuis Legal u adviseren met betrekking tot de bijkomende problemen, met werkgever of uitkeringsinstanties, ten gevolge van uw letsel.


Naast een ervaring in letselschade is van belang dat de behandelaar inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht voor u en uw belangen heeft. Hierop kunt u zeker rekenen bij Graalhuis Legal.

Kosten

De kosten van uw belangenbehartiger vormen in beginsel onderdeel van de schade die door de aansprakelijke partij  moet worden vergoed. Als aansprakelijkheid is erkend komen de kosten voor de diensten van Graalhuis Legal dus niet voor uw rekening maar gaan deze rechtstreeks naar de aansprakelijke partij.